perjantai 26. tammikuuta 2018

Tarinan jatko: projektin rastiväli 2-3

Valmennustarina saapui väliaikarastille, kun Suunnistajanpolun johtoryhmä kokoontui.
Palaverissa käytiin lävitse OK Trianin vuosisuunnitelmaa, josta oli jo ennen kokousta laadittu hyvä runko.
Tavoitteena saada suunnitelma niin valmiiksi, että se voidaan esitellä koko seuran yhteisessä Kick-Start
päivässä 20.1.


Seuraava rastin leimaus oli 9.1.2018 kun valmentajapoppoo ja Suunnistajanpolun johtoryhmä kokoontui
laatimaan suunnistusvalmennuksen käsikirjan runkoa, asettaa seuran strategiset tavoitteet vuosille
2018-2020 sekä keskustella miten seuran valmennus vastaa kansainvälistä tasoa. Kokousta kävi
alustamassa Suunnistusliitosta Katri Lindeqvist. Hänen asiantunteva, suunnistusvalmennusta ja
seuratoimintaa monelta tasolta tarkastellut esitys herätti paljon ajatuksia. Alustuksen jälkeen
puheenjohtaja Jari Johanssonin johdolla työstettiin ryhmissä suunnistusvalmennuksen käsikirjan otsikot,
sekä seuran valmennuksen strategiset tavoitteet vuosille 2018-2020. Ryhmät koostivat omat ajatuksensa,
ja niiden perusteella muokattiin yhteinen näkemys. Ideoita ja ajatuksia tuli paljon ja polveilevan keskustelun
saattelemana päästiin hyvään lopputulokseen .


OK Trianin kausi 2018 polkaistiin käyntiin koko seuran voimin lauantaina 20.1 järjestetyn Kick-start -päivän
voimin. Kokonniemen monitoimihallilla käynnistettyyn tapahtumaan oli ilmoittautunut yli 80 jäsentä.
Paikalle saapui myös maanjoukkuesuunnistaja Fredric ”Porre” Portin. Aamupäivän
parisprinttiviestiharjoitukseen a’la Porre kokoonnuttiin Porvoon vanhan kaupungin Raatihuoneentorille.
Porre oli laatinut hienot radat aina yhtä haasteellisen Porvoon vanhan kaupungin kujille ja kortteleihin. K
aikille Trianin suunnistuspolkulaisille löytyi sopivan haastavat radat ja turisteja hymyilytti, kun eri ikäiset ja
kuntoiset suunnistajat kirmailivat pitkin ja poikin kujia ja Porvoon kuuluisimpia nähtävyyksiä. Porre kehui
vanhan kaupungin sprinttialuetta Suomen ainutlaatuisimmaksi johtuen sen epäsymmetrisistä kujista ja
kaduista sekä tiiviistä kaupunkirakenteesta.   
Ennen keittolounasta ehdittiin käydä Suunnistajan polun ryhmittäin läpi tulevan kauden suunnitelmia.
Kaikki suunnistajanpolun vastuuvetäjät ovat yhdessä laatineet Trianin vuosisuunnitelmaa, johon on kirjattu
kaikki harjoitukset, tärkeimmät kilpailut, FSO:n tapahtumat ja koko seuran yhteistapahtumat
(mm. HankiTrian, Trianin kevätkirmaus, SoppaTrianit ja SailTrian). Yksityiskohtia viilataan vielä vuoden aikana
mutta runko on erittäin hyvällä mallilla.  
Lounaan jälkeen analysoitiin aamupäivän harjoitus yhdessä ratamestari Porren kanssa. Tämän jälkeen hän
kertoi oman näkemyksensä seuratoiminnasta ja huippu-urheilusta. Esitelmä oli kivasti johdettu puun
kasvamisesta. Siinä tärkeintä on, että juuret ovat vahvat, jolloin puu voi kasvaa isoksi ja vahvaksi samalla
lailla kuten OK Trianin idea suunnistajan polusta. Polku alkaa, kun lapset tulevat suunnistuskouluun ja jatkuu
toivottavasti super ryhmään, eli veteraanisarjoihin asti. Suunnistajan polun ympärillä on toimivat tukitoimet. '
Kaikkien jäsenten pitää löytää paikkansa polun sisällä ja kehittyä polun varrella.  
Muiden analysoidessa seuratoimintaa kaikkein nuoremmat viettivät aikaa pulkkamäessä. Päivän päätteeksi
vanhemmat lähtivät puolentoista tunnin polkujuoksulle nuorempien pitäessä harjoituksensa sisätiloissa.  


keskiviikko 6. joulukuuta 2017

Trianin valmentajuuden tulevaisuudenkuva


OK Trianin kehitystarinan 1. rastiväli


OK Trianin tarinan voi sanoa saaneen alkunsa 14. syyskuuta 2017, kun OK Trianin valmennuspoppoo ja
vastuuvetäjät kokoontuivat lähtöpaikalle suureen valmentajailtaan. Illan alustuksesi kuunneltiin Erno
Puupposen tarinaa siitä, miten EsSu:ssa tehdään tänä päivänä laadukasta ja menestyksellistä
valmennustyötä. Ernon tarinan jälkeen OK Trianin porukka ryhtyi pienryhmissä pohtimaan, mitä hyvää ja
millaisia vahvuuksia sen omassa valmennustoiminnassa on ja miten näitä voitaisiin käyttää jatkossa hyväksi.
Hyvien kokemusten pohjalta ryhdyttiin pohtimaan sitä, mitä kaikkea voitaisiin vielä kehittää. Aivoriihen
tuloksena päätettiin tässä ensimmäisessä vaiheessa keskittyä kahteen alueeseen, valmennustoiminnan
tehtävien ja vastuiden selkeyttämiseen sekä eri ryhmille suunnatun valmennus- ja vuosisuunnitelman
rakentamiseen. Päätettiin, että kaksi ryhmää jatkaa em. tehtävien työstämistä. Kaikilla jäsenillä tulee
olemaan mahdollisuus olla mukana tässä kehittämisprosessissa.


Kuva1: Tarinamestari Erno Puupponen ja puheenjohtaja Jari Johansson valmentajaillassa 14. syyskuuta 2017.


Kuva2: Suuri valmennusilta 14. syyskuuta 2017

Valmennustoiminnan tehtävien ja vastuiden selkeyttämistä aloitettiin työstämään tehtävään valitussa
työryhmässä. OK Trianissa on kehitetty Suunnistajanpolku, jota ei kuitenkaan ole toistaiseksi saatu
jalkautettu kokonaisuudessaan osaksi toimintaa. Suunnistajanpolun ryhmät ovat Suunnistuskoulu 6-10 v.,
Vauhti 11-14 v., Kisa 15-18 v., Huippu +19 v. ja Super +35 v. Uutena osana on tarkoitus ottaa käyttöön
Suunnistajanpolun johtoryhmä, jossa on edustettuna yksi jäsen kustakin suunnistajanpolun ryhmästä sekä
seuravalmentaja. Johtoryhmän tehtävä on laatia vuosisuunnitelma ja koordinoida koko seuran
valmennustoimintaa. Lisäksi käytiin läpi Suunnistajanpolun ryhmien tehtävät ja toimintakokonaisuus.
Kun ryhmien tehtävät oli määritelty, tärkeää oli seuraavaksi löytää tehtäviin toimijat. Tämä toteutettiin
Sipoonlahden koululla 30. lokakuuta järjestetyssä idea-illassa, johon reilut 25 henkilöä kokoontui
miettimään, miten saada jalostetut ideat käytäntöön. Heti alkuun toimijat saivat valita sen
Suunnistajanpolun ryhmän, missä he haluavat jatkossa tehdä työtä. Kaikki ryhmät saivat tehtäväkseen
hakea vastauksia kolmeen tärkeään kysymykseen: millaista toimintaa halutaan järjestää, miten saadaan
väki mukaan toimintaan ja miten seuraavaksi edetään. Ryhmät listasivat joukon hyviä vastauksia.


Kuva3: Idea-ilta 30. lokakuuta 2017

Ideaillassa listatut ja päätetyt Call to actionit ovat seuraavat: Suunnistuskoulu käynnistettiin
ympärivuotuisena toimintana lokakuun lopusta, Vauhtiryhmän suunnittelupalaveri järjestetään 14.
marraskuuta ja leiri seuraavana viikonloppuna, Huippu- ja Kisa-ryhmä kokoontuu leirille 11-12.
marraskuuta, jolloin urheilijoiden kanssa pohditaan, millaisella ohjelmalla harjoituksista ja leireistä saadaan
kiinnostavat ja harjoitushalua kasvattavat. Samalla laaditaan kattava vuosisuunnitelma. Koko OK Trianin
väelle järjestetään 20. tammikuuta 2018 leiripäivä, jonka tavoitteena on yhdistää ja linkittää suunniteltu
kokonaisuus osaksi seuratoimintaa, sen keskeiseksi elementiksi.

OK Trian seuraesittely